Forside

Neuropsykologisk Klinik

I klinikken tilbyder jeg neuropsykologiske undersøgelser, erklæringer, supervision, samtaler og undervisning. Klinikken har lokaler i både Esbjerg og Kolding.

Opgaverne løses med baggrund i en mangeårig ansættelse på neurologisk afdeling sideløbende med privat praksis og efteruddannelse, der betyder, at jeg har opbygget en alsidig erfaring med vurdering og behandling af neurologiske sygdomme, medfødte neuropsykologiske vanskeligheder og samspillet med stress og belastning i hverdagen.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelse eller behandling i klinikken, er du velkommen til at kontakte mig telefonisk. 

Om Brian Rosenstrøm

 • Uddannet psykolog i 2002
 • Specialist og Supervisor i Klinisk Neuropsykologi - Godkendt af Dansk Psykolog Forening
 • Autoriseret psykolog - Godkendt af Psykolognævnet
 • Ansat på Neurologisk afdeling ved Esbjerg Sygehus siden 2005
 • Tidligere ansættelser i psykiatrien og på Vejlefjord Neurorehabilitering
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Medlem af Selskabet Danske Neuropsykologer

KONTAKT

Telefon: 60 20 41 70

E-mail: brian@rosenstroem.dk


Post:

Neuropsykologisk Klinik

Lunas Allé 28

6715 Esbjerg N

Neuropsykologisk erklæring

Som neuropsykolog har jeg siden 2004 udarbejdet erklæringer for kommuner, forsikringsselskaber og  offentlige styrelser. Der tilbydes undersøgelse i Esbjerg, Kolding eller andre lokationer efter aftale. 

 

En neuropsykologisk erklæring er en skriftligt rapport, der udarbejdes på baggrund af en gennemgang af sagsakter, samtale med klienten samt efterfølgende neuropsykologisk testning. Dette sker f.eks. i forbindelse med medfødte eller erhvervede hjernesygdomme eller i tilfælde, hvor der er behov for en beskrivelse af en rask borgers funktionsniveau. Spørgsmål, der ofte undersøges, kan være:


 • hvad er klientens funktionsniveau?
 • hvilke færdigheder har klienten mistet og bevaret?
 • hvad fejler klienten?
 • er der behandlingsmuligheder?
 • er der skånebehov?
 • hvad er prognosen?
 • hvordan tilrettelægges genoptræning, uddannelse m.v.?


De specifikke mentale funktioner, der undersøges, kan bl.a. være tempo, koncentration, indlæring, hukommelse, sprog, rum og retning, praktiske færdigheder, problemløsning og styringsfunktioner. Den neuropsykologiske undersøgelse giver også et indtryk af klientens personlige, sociale og følelsesmæssige færdigheder, selvom dette ikke udredes direkte.

Til henviser

Du kan anmode om en neuropsykologisk erklæring på to måder:

 1. Fremsendelse af sagsakterne direkte til Neuropsykologisk Klinik via brevpost, e-Boks eller sikker e-mail. Klienten indkaldes derefter af Neuropsykologisk Klinik.
 2. Henvendelse gennem MediConnect. Efter accept af undersøgelsestidspunktet udskriver sagsbehandleren selv indkaldelsen og sender den til klienten.


I forbindelse med henvisning ønskes der kopi af alle relevante sagsakter. Du må også gerne oplyse om et mobilnummer til klienten, så der kan sendes påmindelse om fremmøde. Undersøgelsen varer ca. tre timer. Klienten opfordres til at medbringe en nær pårørende, der inviteres til at deltage i den første del af undersøgelsen. 


Undersøgelsesrapporten udarbejdes inden for få dage. Klienten og den pårørende tilbydes ofte en opfølgende samtale med vejledning og formidling af undersøgelsens resultater, inden den endelige rapport fremsendes til henviseren. Samtalen kan ske enten telefonisk eller ved personligt fremmøde og er et godt redskab til at øge erkendelsen.


Hvis du som henviser har yderligere spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig efterfølgende.


Til klienten

Hvis du har spørgsmål til undersøgelse eller behandling i klinikken er du velkommen til at kontakte mig telefonisk. Det følgende er en redigeret udgave af en pjece, der er udarbejdet af Selskabet Danske Neuropsykologer til voksne, der er henvist til neuropsykologisk undersøgelse.


Hvorfor skal man undersøges?

Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder man har bevaret og hvilke, der måske er forringede. Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose og kan sammen med øvrige undersøgelser være med til at bidrage til forståelsen af en sygdom eller skade. I planlægning af genoptræningsforløb kan undersøgelsen være med til at fastlægge, på hvilke områder klienten har brug for hjælp, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner. Den neuropsykologiske undersøgelse bruges også til at belyse mulighederne for et evt. arbejde eller en uddannelse. Der kan f.eks. være tale om revalidering, arbejdsophør eller spørgsmål i forsikringssager. I andre tilfælde benyttes undersøgelsen til at belyse, hvordan en persons tilstand ændres, f.eks. som følge af en bestemt behandling.


Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige færdigheder som bl.a.:


 • Opfattelse af sanseindtryk
 • Tempo
 • Koncentration og udholdenhed
 • Indlæringsevne og hukommelse
 • Sprog
 • Overblik, planlægning og problemløsning
 • Følelser og personlighedstræk
 • Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang

Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold, f.eks. uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug. Ofte opfordres man til at medbringe en nær pårørende (familie, kontaktperson eller ven), der inviteres til at deltage i den første del af undersøgelsen.

Dernæst gennemføres en række mundtlige og skriftlige prøver for at belyse de forskellige færdigheder. De fleste opgaver er af kort varighed, men der er mange, og undersøgelsen kan vare flere timer. Efter undersøgelse er det normalt, at man føler sig træt og har brug for en pause eller et hvil derhjemme.


Undersøgelsens afslutning

Man bliver orienteret om undersøgelsens resultat. Det kan foregå umiddelbart efter undersøgelsen, ved en afsluttende konsultation, ved brev eller ved efterfølgende telefonsamtale. Undersøgelsens resultat fremsendes til den, der har bedt om undersøgelsen.


Praktiske oplysninger

Det er vigtigt, at du medbringer briller og høreapparat, hvis du bruger disse. Husk også at medbringe indkaldelsen. Det kan være en fordel at have adressen på skrift, hvis du har svært ved at finde undersøgelseslokalet. Du skal gå direkte til venterummet og behøver ikke skanne sundheddskort eller henvende dig i receptionen.


Digital Kommunikation


Ved kommunikation uden indhold af personfølsomme oplysninger kan du bruge e-mailadressen: brian@rosenstroem.dk


Hvis du har behov for at sende meddelelser med personfølsomme oplysninger, og du repræsenterer en offentlig myndighed, kan du sende digital post til virksomhedens e-Boks (CVR: 28035748).


Kontakt gerne klinikken for andre muligheder.


© Brian Rosenstrøm

KONTAKT

Telefon: 60 20 41 70

E-mail: brian@rosenstroem.dk


Post:

Neuropsykologisk Klinik

Lunas Allé 28

6715 Esbjerg N