Til Klienten

Den neuropsykologiske undersøgelse

Hvis du spørgsmål til undersøgelse eller behandling i klinikken er du velkommen til at kontakte mig telefonisk. 


Det følgende er en redigeret udgave af en pjece, der er udarbejdet af Selskabet Danske Neuropsykologer til voksne, der er henvist til neuropsykologisk undersøgelse.Hvorfor skal man undersøges?


Den neuropsykologiske undersøgelse danner baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder klienten har bevaret og hvilke, der måske er forringede. Undersøgelsen kan være et led i at stille en diagnose og kan sammen med øvrige undersøgelser være med til at bidrage til forståelsen af en sygdom eller skade. I planlægning af genoptræningsforløb kan undersøgelsen være med til at fastlægge, på hvilke områder klienten har brug for hjælp, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner. Den neuropsykologiske undersøgelse bruges også til at belyse mulighederne for et evt. arbejde eller en uddannelse. Der kan f.eks. være tale om revalidering, arbejdsophør eller spørgsmål i forsikringssager. I andre tilfælde benyttes undersøgelsen til at belyse, hvordan en persons tilstand ændres, f.eks. som følge af en bestemt behandling.


Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige færdigheder som bl.a.:


Opfattelse af sanseindtryk

Tempo

Koncentration og udholdenhed

Indlæringsevne og hukommelse

Sprog

Overblik, planlægning og problemløsning

Følelser og personlighedstræk

Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang


Hvordan foregår undersøgelsen?

Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold, f.eks. uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug. Ofte opfordres klienten til at medbringe en nær pårørende (familie, kontaktperson eller ven), der inviteres til at deltage i den første del af undersøgelsen.

Dernæst gennemføres en række mundtlige og skriftlige prøver for at belyse de forskellige færdigheder. De fleste opgaver er af kort varighed, men der er mange, og undersøgelsen kan vare flere timer. Nogle gange fordeles undersøgelsen over flere konsultationer. Efter undersøgelsen er det normalt, at man føler sig træt og har brug for en pause eller et hvil derhjemme.


Undersøgelsens afslutning

Man bliver orienteret om undersøgelsens resultat. Det kan foregå umiddelbart efter undersøgelsen, ved en afsluttende konsultation, ved brev eller ved efterfølgende telefonsamtale. Undersøgelsens resultat fremsendes til den, der har bedt om undersøgelsen.


Praktiske oplysninger

Det er vigtigt, at du medbringer briller og høreapparat, hvis du bruger disse.

Husk at medbringe indkaldelsen. Det kan være en fordel at have adressen på skrift, hvis du har svært ved at finde undersøgelseslokalet.

Du skal gå direkte til undersøgelsesrummet og behøver ikke henvende dig i receptionen.