Til Henviser

Information til Henviser

Henvisning

Du kan anmode om en neuropsykologisk erklæring på to måder:

  1. Fremsendelse af sagsakterne direkte til Neuropsykologisk Klinik via brevpost, e-Boks eller sikker e-mail. Klienten indkaldes derefter af Neuropsykologisk Klinik.
  2. Henvendelse gennem MediConnect. Efter accept af undersøgelsestidspunktet udskriver sagsbehandleren selv indkaldelsen og sender den til klienten.

I forbindelse med henvisning ønskes der kopi af alle relevante sagsakter. Du må ligeledes gerne oplyse om et mobilnummer til klienten, så der kan sendes påmindelse om fremmøde.


Om undersøgelsen

Undersøgelsen varer ca. tre timer. Klienten opfordres til at medbringe en nær pårørende, der inviteres til at deltage i den første del af undersøgelsen. Læs mere om undersøgelsen ved at klikke her.

 

Efter undersøgelsen

Undersøgelsesrapporten udarbejdes inden for få dage efter selve undersøgelsen. Klienten og den pårørende tilbydes ofte en opfølgende samtale med vejledning og formidling af undersøgelsens resultater, inden den endelige rapport fremsendes til henviseren. Samtalen kan ske enten telefonisk eller ved personligt fremmøde og er et godt redskab til at øge erkendelsen. Hvis du som henviser har yderligere spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte mig efterfølgende.