Erklæring

Neuropsykologisk erklæring

Som neuropsykolog har jeg siden 2004 udarbejdet erklæringer for kommuner, forsikringsselskaber og  offentlige styrelser.

 

En neuropsykologisk erklæring er en skriftligt rapport, der udarbejdes på baggrund af en gennemgang af sagsakter, samtale med klienten og en pårørende samt efterfølgende neuropsykologisk testning af klienten. Dette sker f.eks. i forbindelse med medfødte eller erhvervede hjernesygdomme eller i tilfælde, hvor der er behov for en beskrivelse af en rask borgers funktionsniveau.Spørgsmål, der ofte undersøges, kan være:


hvad er klientens funktionsniveau?

hvilke færdigheder har klienten mistet og bevaret?

hvad fejler klienten?

er der behandlingsmuligheder?

er der skånebehov?

hvad er prognosen?

hvordan tilrettelægges genoptræning, uddannelse m.v.?


De specifikke mentale funktioner, der undersøges, kan bl.a. være tempo, koncentration, indlæring, hukommelse, sprog, rum og retning, praktiske færdigheder, problemløsning og styringsfunktioner. Den neuropsykologiske undersøgelse giver også et indtryk af klientens personlige, sociale og følelsesmæssige færdigheder, selvom dette ikke udredes direkte.